Redriverco - Tổng Cục thuế TP Hà Nội gửi công văn số 27747/CT-QLAC về việc " ĐÓNG DẤU TRÊN HÓA ĐƠN " có nội dung như sau :

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 27 Tháng 7 2015 08:20

Đối tác của chúng tôi